Znaki towarowe

ZNAKI TOWAROWE

Brak nazwy lub logo na tej liście nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw własności intelektualnej ustanowionych przez firmę Selveco Sp. z o.o. w odniesieniu do nazwy bądź logo dowolnego ze swoich produktów, funkcji lub usług.

Wszelkie znaki towarowe umieszczone w witrynie SELVECO.com stanowią prawną i intelektualną własność jej twórców i prawnych właścicieli. Ich zamieszczenie i publikowanie w witrynie SELVECO.com nie jest związane z żadnych prawem własności firmy Selveco Sp. z o.o. do tych znaków i nazw na rzecz firmy Selveco Sp. z o.o.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostaną usunięte przez firmę Selveco Sp. z o.o. z witryny SELVECO.com na wyraźne żądanie prawnych ich właścicieli.

Znak firmowy Selveco Sp. z o.o., znak witryny SELVECO.com są znakami stanowiącymi własność intelektualną firmy Selveco Sp. z o.o. a ich wykorzystanie i rozpowszechnianie bez zgody firmy Selveco Sp. z o.o. jest chronione prawem autorskim.

Zarząd Selveco Sp. z o.o.
Wojkowice, 01 sierpnia, 2016

Nowy Clubman CB 30

Połączenie oryginalnego wzornictwa oraz dokładnego doboru materiałów. Łodzie z serii Clubman: wyjątkowe, wielofunkcyjne, stabilne, odporne na obciążenia boczne. Styl zdefiniowany na nowo

Zobacz dalej

© 2020 Selveco Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

Autor: Łukasz Podlewski
Tworzenie stron WWW