Znaki towarowe

ZNAKI TOWAROWE

Brak nazwy lub logo na tej liście nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw własności intelektualnej ustanowionych przez firmę Selveco w odniesieniu do nazwy bądź logo dowolnego ze swoich produktów, funkcji lub usług.

Wszelkie znaki towarowe umieszczone w witrynie SELVECO.com stanowią prawną i intelektualną własność jej twórców i prawnych właścicieli. Ich zamieszczenie i publikowanie w witrynie SELVECO.com nie jest związane z żadnych prawem własności firmy Selveco do tych znaków i nazw na rzecz firmy Selveco 

Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostaną usunięte przez firmę Selveco  z witryny SELVECO.com na wyraźne żądanie prawnych ich właścicieli.

Znak firmowy Selveco znak witryny SELVECO.com są znakami stanowiącymi własność intelektualną firmy Selveco  a ich wykorzystanie i rozpowszechnianie bez zgody firmy Selveco jest chronione prawem autorskim.

Zarząd
Wojkowice, 01 maj, 2023

© 2024 Selveco, Wszystkie prawa zastrzeżone