KOMUNIKAT SERWISOWY JOKER BOAT

W związku z występującymi próbami montażu silników w modelu COASTER 650 plus o mocach w rzeczywistości przekraczających dopuszczalne zalecane przez stocznię, w celu zapobieżeniu ewentualnym niebezpiecznym zachowaniom łodzi na wodzie oraz w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników postanowiliśmy ograniczyć certyfikacyjną moc dopuszczalną z 220 do 200 KM. Prosimy o stosowanie się do zaleceń producenta i wskazówek w zakresie montażu osprzętu dopuszczalnego i nie stosowanie osprzętu o parametrach wykraczających poza nominalne / dopuszczalne.

© 2024 Selveco, Wszystkie prawa zastrzeżone